Kunstroute 2019 : evaluatie

In   het   1 ste    weekend,   met   het   schitterend   weer,   werden   alle   records   gebroken   wat   betreft   opkomst,   maar   ook   het   2 de    weekend,   niettegenstaande   het   wat mindere   weer,   mochten   we   zeker   niet   klagen   wat   betreft   bezoekers   aan   de   kunstroute.   Van   de   bezoekers   en   deelnemende   kunstenaars   kregen   we niets   anders   dan   heel   veel   lovende   woorden   over   het   gevarieerd   aanbod   aan   kunstwerken   en   de   perfecte   organisatie.   Het   viel   dit   jaar   ook   op   dat   er veel   lof   was   over   de   mooie   en   verzorgde   locaties.   In   bijlage   een   overzicht   van   deze   reacties.   In   ieder   geval   een   reden   te   meer   om   van   20 e 2020   een schitterende jubileumuitgave te maken. We   kregen   731   adreskaartjes   voor   deelname   aan   kunstprijs   binnen.   We   stellen   terug   vast   dat   heel   wat   kaartjes   niet   terugkeren,   waardoor   deze   de   kans missen   om   uitgeloot   te   worden   voor   de   kunstprijs.   Uit   de   adreskaartjes   werd   ook   de   winnaar   van   de   kunstprijs   geloot.   Johan   Hoekman   uit   Veurne   is   de gelukkige   die   een   kunstwerk   van   800   €   mag   kiezen   onder   de   deelnemende   kunstenaars.   Ondertussen   hebben   we   vernomen   dat   zijn   keuze   is   gevallen op een schilderij van de Nederlandse kunstenares Sil Van Mil. De   verkoop   van   kunstwerken   was   iets   minder   goed   dan   de   vorige   jaren.   Vooral   jammer   voor   de   kunstenaars   die   weinig   of   niets   hebben   verkocht, niettegenstaande   hun   vele   inspanningen.   Hierbij   toch   een   bijzonder   woordje   van   dank   voor   de   steun   aan   ons   project   in   Mozambique.   Zeker   ook   aan deze die nog iets extra’s hebben afgestaan voor dit goede doel of die een spontane bijdrage hebben gestort om ons project te steunen.  Ondertussen   zijn   ook   de   resultaten   van   de   fil   rouge      “Ieder   ziet   het   door   zijn   eigen   bril”   gekend.   Er   kwamen   395   stembiljetten   binnen.   Winnaar   werd onze gastkunstenaar Miriam Meulepas uit Nederland. Zij ontvangt eerstdaags een waardebon voor aankoop van kunstmateriaal bij Lucas Creativ. Hieronder de top 3 onder de kunstenaars : 247 punten : Myriam Meulepas 160 punten : Joz. Decruy 109 punten : Barry Raçon In ieder geval aan alle kunstenaars, medewerkers, hoofdsponsors en locatiehouders van harte bedankt voor jullie inzet en medewerking. Ondertussen   zijn   we   reeds   onze   zoektocht   gestart   naar   gastkunstenaars   voor   onze   20 ste    editie.   We   bezochten   onder   andere   de   Kunstschouw   in Schouwen   Duiveland,   waar   we   een   10-tal   kunstenaars   hebben   aangesproken   voor   eventuele   deelname.   V an   de   jubileum   editie   20E2020   willen   we er   iets   moois   en   bijzonders   van   maken,   wie   een   tip   heeft   voor   kunstenaars   met   vernieuwend   werk   en   voor   nieuwe   leuke   locaties,      stuur   het ons door.

Toespraak Geert Dedecker tijdens de vernissage

Dit   jaar   kozen   we   ervoor   om   eens   geen   “kunstkenner”   aan   het   woord   te   laten   tijdens   de   vernissage.   We   opteerden   om   ons   project   in   Mozambique, waar   we   reeds   jaren   voor   ijveren,   toe   te   lichten.   Geert   Dedecker   die   ons   een   paar   jaar   terug   begeleidde   op   ons   bezoek   aan   de   weeshuizen   was   hiervoor een   geknipt   persoon.   Die   toespraak   waar   iedereen   stil   van   werd   willen   je   niet   onthouden.   Dank   aan   Geert   om   rond   onze   rode   draad   “   ieder   ziet   het door zijn eigen bril” een beklijvende tekst te maken. Goeie avond – Bonsoir – Good evening – Buona sera – Buenas tardes – Sjaloom – Goeie aand… Achtbare aanwezigen, eén   van   de   kwalen   van   onze   tijd   bestaat   er   in,   dat   de   mensen   elkaar   niet   meer   willen   of   durven   ‘zien’.   Niemand   ziet   nog   een   ander   gaan   of   staan.   Daar is   geen   tijd   meer   voor.   Wij   doen   af   en   toe   een   beetje   wel   en   zien   vooral   niet   om.   Komen   we   elkaar   tegen,   dan   geven   we   elkaar   een   joviale   klap   op   de schouder en zeggen achteloos: ik bel of mail je nog wel eens. En weg zijn wij. Eén, twee, drie (ik tel tot tien) – en wie niet weg is, is gezien…   Iedereen   heeft   haast,   de   mensen   stromen   langs   ons   heen,   wij   zelf   zijn   druk   bezig   –   wij   behoren   liefst   tot   ‘de   menigte’,   en   die   heeft   per   definitie   geen   tijd en   geen   ogen.   ‘Menigte’   moet   vooruit   komen,   moet   zich   een   weg   banen   langs   de   anderen   heen.   Ieders   loopbaan   is   van   te   voren   uitgezet,   en   elke meeloper   is   een   concurrent.   Wie   zelf   weet   waar   hij   naar   toe   wil,   heeft   er   weinig   belang   bij   veel   achterom   te   kijken.   En   andersom:   wie   te   veel   omziet naar een ander, verliest hopeloos zijn tijd en energie… Wij   willen   en   durven   de   ander   vaak   niet   zien.   Hebt   u   ooit   gemerkt   in   een   volle   trein   hoe   haast   niemand   zijn   metgezellen   in   de   ogen   durft   te   kijken? Iedereen   zwijgt   krampachtig   en   verdedigt   moeizaam   de   eigen   eenzaamheid   tegen   mogelijke   aanvallen   van   buiten.   Wij   zijn   bang   dat   de   ander   naast   of tegenover   ons   zijn   hart   zal   luchten,   zal   zeggen   wat   hem   bezwaart   of   verheugt,   zijn   kwetsbare   plek   zal   laten   zien   en   zich   zo   wellicht   stiekem   aan   ons   zal vastklampen om nooit meer los te laten... Zo   doende   blijft   de   échte   ander   altijd   ‘onzichtbaar’.   Nochtans   staat   hij   misschien   vlak   voor   mij,   en   kan   ik   kijken   naar   zijn   neus,   zijn   haar,   zijn   gestalte… En   toch   kan   ik   in   dat   kijken   die   ander   niet   vastleggen,   niet   registreren,   niet   (be)grijpen.   Want   er   is   een   heel   andere   realiteit   die   verborgen   zit   achter   het lichamelijke. ‘Met de woorden van de Kleine Prins: ‘L’essentiel est invisible pour les yeux. On ne voit bien qu’ avec le coeur…’ Een   wereld   die   het   ‘zien’   verleerd   heeft,   kan   van   de   weeromstuit   het   loeren   niet   laten.   Vandaar   de   spionnetjes   in   de   deuren,   de   spiegeltjes   aan   het venster,   de   gordijntjes      een   beetje   opzij.   Of   veel   erger   nog,   want   veel   onbeschaamder:   de   bewakingscamera’s   en   kliksystemen,   de   krantenkiosken   vol roddelblaadjes,   de   pulpverhalen   over      pseudovedetten   en   nepmodellen,   over   prinsessen   op   de   troon   en   helden   in   de   goot,   de   paparazzi   op   de   loer   met de   camera   altijd   in   de   aanslag...   En   boven   dit   alles   verheven   het   alziende   oog   van      Big   Brother,   die   als   een   ouderwetse   Godfather   het   aardrijk   in   de gaten   houdt   om   ons   op   een   vergissing   te   betrappen,   ons   te   nomineren   en   dan   voorgoed   uit   zijn   Huis   te   verbannen.   ‘Groot   Broer   Koekeloer’   –   zo   heette het TV-programma in Zuid-Afrika. ‘God ziet mij – hier vloekt men niet...’ In   die   beruchte TV-serie   ‘Big   Brother’   van   een   aantal   jaren   geleden   dacht   men   alleen   in   keiharde   termen   van   uitsluiting,   exclusief.   Er   vielen   stelselmatig mensen   af   in   de   race   (de   zwaksten   eerst),   en   die   werden   dan   vriendelijk   maar   beslist   uit   het   Huis   verwijderd   en   bij   het   groot   huisvuil   gezet.   Definitief gecatalogeerd als de ‘losers’, het onvermijdelijke afvalproduct van onze maatschappij… We   lijden   collectief   aan   een   ernstige   en   zeer   besmettelijke   oogkwaal.   Wanneer   een   mens   begint   te   kijken   en   te   gluren   in   plaats   van   te   zien,   wanneer   hij stelselmatig   het   oogcontact   verbreekt   en   de   ander   nauwelijks   nog   een   ‘ogen-blik’   gunt,   begint   heel   snel   de   verkramping   en   verstarring.   Mensen geraken   zienderogen   uit   elkaars   gezichtsveld,   vallen      uit   elkaars   genade,   worden   doelloos   en   onvindbaar   voor   elkaar.   Het   gezichtsvermogen   sterft   af, en de gewelddadige blik wordt meteen geboren. Zolang   ik   die   ander   niet   zie   staan   of   niet   zie   zitten,   is   er   geen   verbondenheid,   geen   sympathie,   geen   betrokkenheid   mogelijk   –   laat   staan   ontroering, mededogen   en   barmhartigheid.   Wanneer   geen   mens   jou   aanziet,   besta   je   niet   en   ben   je   nergens   meer.   Dan   valt   alle   tact   weg   en   wordt   alle   con-tact verbroken.   Wij   zullen   ons   dus   met   zijn   allen   dringend   een   stel   ‘contact-lenzen’   moeten   aanschaffen.   ‘Optische   instrumenten’   uitvinden   waarmee   we terug   het   hart   van   de   mensen   en   van   de   werkelijkheid   op   het   spoor   kunnen   komen.   Ogen-blikken   creëren   die   ontmoeting   mogelijk   maken.   Met belangstelling  omzien naar de ander is het begin van elke relatie. Niemand   kan   gelukkig   worden,   tenzij   hij   zich   volkomen   geborgen   en   veilig   weet.   Gezien   worden   is:   ervaren   aan   je   ziel   dat   je   bemind   wordt.   Er   moet een   blik   zijn   die   ons   herbergt,   die   ons   bestaan   oneindig   waardevol   maakt.   Heel      onze   toekomst   hangt   van   een   paar   wachtende   ogen   af.   In   geen   enkele taal   wordt   liefhebben   trouwens   zo   zintuiglijk   uitgedrukt   als   in   de   onze.   ‘Ik   zie   je   graag’,   zeggen   wij.   ‘Houden   van’   is   bij   ons   dus   in   de   eerste   plaats   een kwestie   van   zien.   De   kern   van   ons   oog   wordt   niet   toevallig   genoemd   naar   de   weerspiegeling   van   de   ander   in   dat   oog:   de   pupil,   het   poppetje.   ‘Kijk   eens in de poppetjes van mijn ogen…’ zong mijn moeder zaliger met de woorden van een oud liedje indertijd… Kijken   en   ‘verre-kijken’   (dat   betekent   letterlijk:   ‘televisie’!)   doen   we   haast   de   hele   dag;   zien   doen   we   maar   af   en   toe   -   soms   even.   Zien   is   jij-gericht.   Om te   zien   moet   je   naar   binnen   gaan.   Dat   vereist   nieuwe   ogen   en   indien   nodig   een   nieuwe   bril. Te   kijk   zetten   verkilt. Als   ze   je   zien   staan   daarentegen   word je   warm,   omdat   ze   je   binnenkant   ontdekken.   Je   wordt   er   open   van,   het   kan   een   open-baring   worden,   een   herkenning   en   erkenning   waar   je   meer   mens van wordt... Iemand   die   ziek   of   eenzaam   is   in   de   ogen   zien,   werkt   therapeutisch.   Ogen   die   een   ander   in   zich   opnemen   en   respecteren,   vormen   het   wezen   van   elk genezingsproces.   Daar   getuigt   het   evangelie   op   menige   bladzijde   van.   Wat   een   verlossing,   als   je   mag   voelen   dat   de   ander   je   in   zijn   blik   laat   wonen.   De ware   ontmoeting   is   een   ontmoeting   van   aangezicht   tot   aangezicht   (Gen.   32,30).   Een   con-front-atie   ja,   maar   dan   één   waarbij   de   ene   mens   de   andere vrijuit   in   de   ogen   durft   te   zien.   Daarom   is   het   bijvoorbeeld   zo   belangrijk   dat   je   ooit   een   mens   zonder   papieren,   een   vreemdeling   of   allochtoon,   een   kind uit   één   van   de   weeshuizen   in   Maputo   of   een   verdwaalde   jonge   kerel   op   de   Bocaria-vuilnisbelt,   persoonlijk   hebt   leren   kennen   en   met   hem   of   haar   in contact   bent   gekomen.   Grijpt   er   een   echte   ontmoeting   plaats,   dan   verandert   alles,   als   het   ware   in   één   ogen-blik.   Gebeurt   dit   niet,   dan   blijf   je   steken   in algemene   ideeën   en   vooroordelen,   en   groeien   angst   en   onbegrip   ‘ziender-ogen’.   Wat   dit   in   een   samenleving   teweeg   brengt,   hebben   we   verleden zondag nog kunnen zien… Er   zijn   zoveel   manieren   van   ‘zien’,   zoveel   soorten   ‘ogen-blikken’   die   zich   voordoen   in   een   mensenleven.   Maar   geen   enkel   is   zo   belangrijk   als   dat   éne waarop   je   door   iemand   bent   gezien.   De   diepste   behoefte   van   élke   mens   is:   door   iemand   gezien   te   worden.   Dat   we   elkaar   oprecht   in   de   ogen   kunnen kijken.   Dat   ik   een   aangezicht   heb,   dat   ik   respect   verdien.   De   joodse   geloofstraditie   leert   dat   het   studeren   van   theologie,   het   van   buiten   leren   van bijbelteksten,   het   strijden   over   dogma’s   enz…   in   de   grond   eigenlijk   allemaal   vrijetijdsbesteding   is,   terwijl   het   aankijken   van   de   ander   een   full–time opdracht is voor elke gelovige, voor elk mens. Want…‘in de ogen van een mens staan meer woorden te lezen dan in alle boeken samen…’, zeggen ze. En nu de stap naar de kunst, en naar het thema van de 19 de  Kunstroute van Kortemark: ‘Elk ziet het door zijn eigen bril’… Alle kunst is altijd allereerst de kunst van het zien. In   het   ene   blok   marmer   zag   Michel Angelo   een   liefdevolle   moeder   met   haar   dode   zoon   op   de   schoot;   in   een   ander   zag   hij   een   zelfverzekerde   David   zijn steen   naar   de   naderende   reus   Goliath   slingeren;   en   in   een   derde   zag   hij   een   toornende   Mozes   op   het   punt   staan   in   woede   overeind   te   komen   om   de stenen   tafelen   kapot   te   slaan   bij   de   aanbidding   van   het   gouden   kalf.   Beeldende   kunst   is   de   kunst   van   het   zien.   Artistieke   vaardigheid   is   de   weg waarlangs   datgene   wat   door   één   iemand   gezien   is   zichtbaar   wordt   gemaakt   voor   allen.   De   bekwame   kunstenaar   is   altijd   een   soort   vroedvrouw,   een verloskundige   en   bevrijder,   die   beelden   die   miljoenen   jaren   in   het   marmer   verborgen   hebben   gezeten   zonder   hun   ware   identiteit   te   onthullen,   uit   hun gevangenschap bevrijdt. Hoor   wat   dit   oude   verhaal   vertelt   :   Een   klein   meisje   uit   de   buurt   bezocht   regelmatig   de   grote   kunstenaar   Michel Angelo   in   zijn   atelier.   Op   een   dag   bracht een   grote   wagen,   bespannen   met   zes   paarden,   een   ruw   vierkanten   blok   marmer   aan.   Michel   Angelo   begon   erin   te   kappen,   uren   en   dagen   aan   een stuk.   En   elke   dag   kwam   het   kind   geduldig   kijken,   gefascineerd   door   de   kracht   en   de   vaardigheid   van   de   beeldhouwer.   Nadat   hij   wekenlang   intensief had   gewerkt,   werd   stilaan   de   gave   vorm   van   een   vrouwenlichaam   zichtbaar.   Het   werd   een   prachtig   beeld,   waar   iedereen   met   bewondering   stond   naar te   kijken.   Toen   vroeg   het   kleine   meisje   aan   de   kunstenaar:   `Maar   meneer   Michel   Angelo,   hoe   wist   jij   toen   ze   die   zware   steen   naar   hier   brachten,   dat daar zo'n mooie mevrouw in verborgen zat?' Michel Angelo   wist   dat,   omdat   hij   lang   van   te   voren   die   mooie   mevrouw   in   zijn   verbeelding   had   gezien.   Kunstenaars   zien   altijd   méér.   Zij   zien   de   ziel,   de kern, de essentie die in het omhulsel van de buitenkant verborgen zit… Als   je   ziet   wat   er   in   die   weeshuizen   in   Maputo   gebeurt   –   hoe   men   daar   verloren   gewaande   kinderen   en   jonge   mensen   tot   echte   en   volwaardige   ménsen boetseert… Denk   aan   Slávio   die   zo   goed   kan   tekenen   –   we   hebben   kunnen   helpen   om   hem   toe   te   leiden   naar   een   goeie   tekenleraar   en   naar   een tekenacademie. Denk aan Mônica, die in februari gestart is aan de universiteit. Denk   aan   de   gasten   die   na   verloop   van   tijd   naar   hun   familie   kunnen   terugkeren   of   zelfstandig   kunnen   gaan   wonen   –   toegerust   met   een   opleiding en vorming als schrijnwerker of naaister. Denk   aan   de   kinderen   en   jongeren   uit   heel   de   streek,   die   nu   computerlessen   kunnen   volgen   dankzij   de   computers   die   Roger   en   Godfried   vanuit Kortemark in Maputo hebben bezorgd. Denk   aan   de   kleine   Odalia,   die   nog   maar   pas   in   het   weeshuis   van   Corrie   is   binnengebracht;   hoe   ze   schuchter   haar   kleine   handje   in   mijn   grote hand legde, en glimlachte – het was de eerste keer sinds haar aankomst dat ze naar iemand had gelachen, zei Corrie achteraf… Opvoeden   is   kunstenaarswerk.   Daar   zijn   ze   mee   bezig   in   die   weeshuizen   van   Maputo.   Proberen   in   elk   kjnd   de   essentie   te   zien,   de   verborgen mogelijkheden   en   kansen   tot   groei.   En   daar   dan   geduldig   maar   beslist   werk   van   maken.   En   wij,   vanuit   OO-kunst   Kortemark,   mogen   daar   af   en   toe   een beetje bij helpen. Kunstenaars gaan altijd een stap verder dan ‘gewone mensen’ doen… Tree of Life – British Museum From Wikipedia, the free encyclopedia In   het   British   Museum   in   Londen   ging   ik   onlangs   kijken   naar   ‘The   Tree   of   Life’,   een   beeldhouwwerk afkomstig   uit   Mozambique.   Het   beeld   is   gemaakt   van   in   stukken   gezaagde   geweren,   pistolen   en granaatwerpers    uit    de    burgeroorlog    die    daar    bijna    zeventien    jaar    lang    heeft    gewoed.    Bij    het vredesverdrag   werden   voormalige   kindsoldaten   in   dienst   genomen   om   zoveel   mogelijk   wapens   uit   de burgeroorlog   te   verzamelen. Alle   wapens   die   werden   ingeleverd,   werden   voor   de   plaatselijke   bevolking meteen geruild tegen landbouwgereedschap, naaimachines, fietsen en bouwmaterialen. Op    die    manier    heeft    het    project    meer    dan    600.000    wapens    onschadelijk    kunnen    maken.Vier kunstenaars   uit   Maputo   hebben   er   dan      een   drie   meter   hoge   ‘Tree   of   Life’   van   gemaakt.   "De   sculptuur is   een   prachtig   symbool   van   verzoening   na   een   conflict,"   zei   de   directeur   van   het   British   Museum   bij   de inhuldiging   van   het   kunstwerk.   “Mensen   die   betrokken   zijn   bij   de   bewapeningsindustrie   moeten   zich blijven   realiseren   dat   wapens   instrumenten   zijn   om   het   menselijk   leven   te   vernietigen.   Terwijl   er   zo’n enorme taak op ons ligt te wachten om de wereld op te bouwen tot een plaats van humaniteit…" The   "Transforming   Arms   into   Tools"   organisation   supplied   the   decommissioned   weapons   to   the   artists   and   his group   for   this   and   many   other   related   pieces   of   sculpture.Kunstenaars   zijn   in   wezen   altijd   utopisten,   dromers   en visionairs;   zij   zijn   de   ‘realisten’   en   zeker   de   ‘pessimisten’   onder   ons   altijd   minstens   één   fase   vooruit.   En   met   wat   zij in    hun    verbeelding    hebben    gezien    en    in    hun    stoutste    dromen    hebben    gedroomd,    om    het    tenslotte    in    een kunstwerk   te   concretiseren,   spiegelen   zij   ons   een   àndere   wereld   voor,   de   enige   échte   wereld,   altijd   op   één   of andere manier een voorafbeelding van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde waarvan de Bijbel spreekt… Alle   kunst   is   scheppingswerk.   De   overwinning   telkens   weer,   en   soms   heel   moeizaam   bevochten,   op   de   buitenkant van de dingen, op de stof en de materie, op de banaliteit en de oppervlakkigheid. Proficiat   dus,   mensen   van   OO-kunst   Kortemark.   Proficiat   aan   alle   kunstenaars   die   hier   hun   werken   komen   tentoonstellen.   Proficiat   omdat   u   dit   gevecht met   de   stof   en   de   materie,   met   de   banaliteit   en   de   oppervlakkigheid   nog   maar   een   keer   bent   aangegaan.   En   dank   dat   u   ons   en   zeer   velen   van   jullie scheppend   talent   wilt   laten   genieten.   Moge   deze   19 de       editie   van   de   Kortemarkse   kunstroute   waarachtig   ‘stof’   geven   tot   nadenken   en   ‘stof’   tot   mediteren – ‘stof’ tot discussie ook over wat kunst is, en over de inspiratie en de transpiratie van de kunstenaar. Ziezo   –   ik   wilde   enkel   wat   gedachten   formuleren   bij   de   ‘fil   rouge’   van   deze   19 de    Kunstroute-Kortemark:   ‘Elk   ziet   het   door   zijn   eigen   bril’ .   En   tegelijk wilde   ik   de   kans   niet   laten   voorbijgaan   om   de   mensen   van   de   werkgroep   OO-kunst   van   harte   te   bedanken   voor   hun   jarenlange,   niet   aflatende   inzet voor   de   weeshuizen   ‘Arco   Iris   Matola   Rio’   en   ‘Arco   Iris   Zimpeto’   in   Maputo   –   Mozambique.   Goed   drie   jaar   geleden   zijn   we   er   samen   op   bezoek geweest, en we kwamen er met een nieuwe bril op de Westerse wijs-neus, als waarachtige oog-getuigen met schoongewassen brillenglazen van terug. Als   postscriptum   nog   even   dit:   mijn   conclusie   na   al   die   jaren   van   goede   samenwerking,   en   zeker   ook   na   het   bezoeken   van   de   19 de    Kunstroute gisterennamiddag:   OOkunst   Kortemark   is   zondermeer   BRIL-jant,   de   route   mag   (alweer)   gezien   worden   en   zal   ons   ongetwijfeld   helpen   om   beter   en scherper te leren zien naar de binnenkant, de essentie  van mens en materie. Dus   beste   mensen,   als   u   de   wereld   even   ‘Gans Anders’   wil   zien   (let   op   de   sluikreclame   met   het   West-Vlaamse   accent   in   deze   zin!),   ga   dan   niet   zozeer naar ‘Pearle’, maar haast u naar de 19 de  Kunstroute in Kortemark ! Dank   u   wel   voor   uw   aandacht   –   ik   vond   het   een   hele   eer   deze   toespraak   hier   vandaag   te   mogen   houden.   Ik   wens   u   allen   nog   een   aangename   avond, met vooral veel kansen en ogen-blikken om elkaar te ontmoeten en te ‘zien’… Dank u wel…

Reacties op de voorbije kunstroute

Aalst - Hedwig Coppens TOP ! Veel variatie, prachtlocaties ? Verrassend !!! Antwerpen - Bob Dubois Zeer goede organisatie. Routebeschrijving perfect. Kunstwerken van hoge kwaliteit. Ardooie - Christiaan Van Bruwaene Alweer een topeditie !!! Met dank ! Ardooie - Gino Declerck Proficiat !!! Ardooie - Patricia Heymans Mooi gedaan, mooie locaties, inspirerende kennismaking met kunst. Bavegem - Jan Verbeek Met   kleine   stappen   intreden   in   de   eigen   wereld   van   elke   kunstenaar.   Bewonderen   van   bezieling en passie. Knap om dit reeds zo lang te organiseren. Proficiat !!! Beernem - Anita Wimmers Prachtige cultuuruitstap ! Mooie fietsroute. Misschien handig om de tocht als fietsknooppunt uit te stippelen. Beerst - Marcella Onraedt Terug een geslaagde kunstroute. We kijken er al terug naar uit naar de volgende editie. Altijd verwonderd dat er ieder jaar zoveel nieuwe kunstenaars aanwezig zijn. Proficiat !!! Beselare - Erik Van Bockstael Prachtige organisatie, mooie locaties, mooie werken. Tot volgend jaar. Beselare - Kristof Vandenbroucke Schitterende   kunstroute,   dat   zich   elk   jaar   opnieuw   weet   te   overtreffen   !   De   toplocaties   en   de verschillende kunstenaars weten elk jaar opnieuw te verbazen ! Blankenberge - Gilbert Van Watermeulen Doe zo voort !!! Brugge - Kristin Verhoustraete Elk jaar opnieuw genieten we van veel moois. Brugge - Yvette Deneve Hout,   steen,   keramiek,   papier,   verf,   ?   alles   is   aanwezig   om   door   elke   bril   je   eigen   kunst   te   zien. Mooi !!! Brussel - Itta De Dycker Weer eens prachtig ! Dadizele - Stijn Vangheluwe Aangename   route   om   samen   met   gezin   te   ontdekken.   Toffe   selectie   van   verschillende   stijlen   en technieken. Bedankt !!! De Haan - Annemie De Ridder De pastorij en de vlasloods zijn mooie locaties. Ook indrukwekkende kunst gezien. Mooi initiatief De Haan - Henk Korthuys "Weeral een mooie route alhoewel er toch ook wel ""huisvlijt"" kunstenaars tussen zaten. " Deerlijk - Fransien Lorrez Mooie tocht met enkele prachtige locaties en schitterende kunstwerken. Eke - Dette Vereecke Eerste   keer   gedaan   en   komen   zeker   volgend   jaar   terug.   't   Is   top.   Heel   mooie   en   interessante werken gezien. Enines - Joëlle Vincent Eerst   wil   ik   het   hele   team   van   organisatoren   bedanken.ÿIk   ben   zeer   blij   dat   ik   deelgenomen   aan de artiestenreis   OOkunst.   Content   met   zowel   welkom   door   de   organisatie.   Grote   dank   aan   iedereen !!! En een speciale dank aan Lies voor haar gastvrijheid. Erpe-Mere - Timmerman Heel tof initiatief met supermooie, heel diverse kunstwerken. Zeker de moeite om van Oost-Vlaanderen te komen. Evergem - Philippe Coseyns Prachtige kunstwerken ! Wij hebben genoten, zeker terug te doen volgende keer ! Ganshoren - Ludwina Delater Steeds   mooier   en   mooier,   goed   georganiseerd.   Tot   volgend   jaar.   Jan   Hoet   draait   zich   om   in   zijn graf !!! Gent - Bram Verlinde Er zaten best mooie dingen tussen ! Gent - Ruddy Billiet Proficiat ! Mooie locaties, niveau ieder jaar beter. Gistel - Patrick Claeys Kunst en mooie locaties, een mooie combinatie ! Heule - Lode Benoit Proficiat   met   het   initiatief   !   De   combinatie   van   kunst   met   de   rust   van   het   platteland   zorgt   dat   de kunstwerken echt tot hun recht komen. Een aanrader. Hooglede - Annette Denoo Heel mooie locaties en prima organisatie ! Hooglede - Christelle Decorte "Prachtige    kunstroute    !    Elk    jaar    sta    ik    voor    verassingen.    Dit    jaar    ook    veel    mooie    locaties bijgekomen waar je met   liefde   wordt   ontvangen;   Natacha   is   een   uitstekende   gastvrouw,   vol   liefde   en   genegenheid geniet ze van de vele bezoekers. Tot volgend jaar !" Hooglede - Lut Tryhou Mooie locaties met mooie werken. Fiets parcours oke. Hooglede - Marleen Deschacht Zoals ieder jaar weer tiptop in orde. Een grote verscheidenheid aan kunstenaars ! Hooglede - Marleen Guillemyn Het   is   de   eerste   keer   dat   wede   kunstroute   volgen   en   we   zijn   enorm   onder   de   indruk   !   Fantastisch hoeveel kunstenaars   deelnemen   en   zoveel   moois   kunnen   creëren   met   hun   handen.   Gewoonweg   prachtig   ! De volgende   jaren   komen   we   zeker   terug   en   we   maken   nog   andere   kunstminnende   mensen   warm   ! Proficiat ! Hooglede - Nadia Toebat Goed georganiseerd, heel diverse kunst en bijzondere locaties. Hulste - Johan Verhulst Prachtige editie. Hulste - Rudy Declercq Mooie route, doe zo verder ! Ichtegem - Christina Smith Mooi gevarieerd aanbod aan een deelnameprijs die verantwoord is. Proficiat Ingelmunster - Gina Vanwalleghem Een   mooie   gevarieerd   route.   Misschien   nog   wat   meer   nieuwe   inbreng   !   Toch   een   grote   proficiat om ieder jaar opnieuw zo'n mooie kunsthappening op punt te zetten. Ingelmunster - Linda Vlieghe Proficiat, we komen al een aantal jaren en telkens blijf je ons verrassen. Izegem - Lieve De Wintere Dit jaar een immens groot succes. Proficiat aan Tine en alle deelnemers. Izegem - Mie Maeyens Proficiat voor de organisatie, de variatie, de blijvende inzet voor dit evenement Kaprijke - Riet Mervielde Fantastische locaties, veel variatie, weinig of geen amateurisme. Kemmel - Koen Tillie Heel goed. Dank u voor de mooie dag. Koekelare - Mieke Backers Prachtige route, met unieke kunstwerken op unieke locaties. Zeker een aanrader ! Doe zo voort ! Koksijde - Huguette Desmidt Prachtige en zeer originele kunstwerken, mooie locaties. Proficiat aan de organisatoren en aan alle kunstenaars. Tot volgend jaar. Kontich - Patricia Hiele Ik   wil   jullie   danken   om   me   uit   te   nodigen